Những Câu Nói Hay Có Thể Thay Đổi Cuộc Đời Bạn


Phải đi đến dốc bên kia cuộc đời mới ngộ nhận ra được: Cuộc đời này nếu biết chịu những cái khổ mà người ta không thể chịu, nhịn những thứ mà người ta không thể nhịn, làm những thứ người ta không thể làm thì mới có thể hưởng thụ được những thứ mà người ta không thể hưởng thụ được. Đây là 15 câu nói hay về cuộc đời (phần 1), hãy nghe đi nghe lại vì biết đâu nó có thể thay đổi cuộc đời bạn đấy nhé!Previous
Next Post »