Một số cách Giải phóng dung lượng ổ C

Một số cách Giải phóng dung lượng ổ C

Sau một thời gian sử dụng, hoặc có thể sau một số lần Update, ổ C trong máy tính của bạn có thể đầy, khiến một số chương trinh không thể chạy do thiếu bộ nhớ đệm. Việc download với IDM cũng gặp sự cố vì bộ nhớ đệm không đủ, kể cả bạn có chọn đường dẫn lưu sang folder khác, nếu không thay đổi bộ nhớ đệm thì vẫn không thể download. Tình trạng này mình đã gặp và tìm kiếm khác nhiều bài hướng dẫn trên mạng giúp giảm dung lượng ổ C. Sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cách hữu ích để giảm dung lượng ổ C, chắc chắn là sẽ không thừa tí nào...